Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΕΣΕ

ΑΑ Συστήματος: 192370

Κωδικός CPV: 34928471-0,45233221-4

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΔΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL30 - Aττική (Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ - ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/2014ΕΠ58500002

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.500.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-09-2022 16:17:35

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-10-2022 10:00:00

Ποσό Κατακύρωσης:

Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών