Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: 490/04.03.24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΑΑ Συστήματος: 206584

Κωδικός CPV: 45231300-8

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τοποθεσίες Έργου: EL525 - Πιερία (Pieria)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης από Αμιαντοσωλήνες στα Δ.Δ. Κονταριώτισσας, Νέας Εφέσου και Καρίτσας της Δ.Ε. Δίου

Χρηματοδοτήσεις: Ταμείο Ανάκαμψης/

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.955.604,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-03-2024 19:00:04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-03-2024 14:30:00

Ποσό Κατακύρωσης:

Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών