Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

ΑΑ Συστήματος: 198433

Κωδικός CPV: 79930000-2

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τοποθεσίες Έργου: EL651 - Αργολίδα, Αρκαδία (Argolida, Arkadia)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/00-6737.02

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 52.800,79

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-03-2023 18:45:45

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-04-2023 11:00:00

Ποσό Κατακύρωσης:

Διακηρύξεις/Προκηρύξεις Διαγωνισμών